شرکت تهران در آسیا (TDA) از بدو تاسیس با هدف حضور در عرصه سازندگی و پروزه های ملی و در خصوص و همچنین در صنایع مختلف فعالیت خود را در زمینه ی درب های اتوماتیک و پله های برقی و اتوماسیون ساختمانی آغاز کرده و یکی از فعال ترین شرکت های بخش خصوصی در این زمینه می باشد و تا به امروز گام های بلندی در این زمینه برداشته است و تا جامه عمل پوشاندن به برنامه بلند مدت خود لحظه ای از پای نخواهد نشست .

درب های اتوماتیک تهران در آسیا

درب اتوماتیک تلسکوپی | درب تلسکوپی | درب تلسکوپ | در تلسکوپی | درب یکطرفه | درب تاشو | میرال تا شو اتوماتیک | درب 3 لنگه | درب 6


درب های اتوماتیک تهران در آسیا